PRAWO KARNE:

  • Obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia,
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnym.