PRAWO PRACY:

  • Sprawy o niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • Sprawy o zapłatę wynagrodzenia,
  • Ustalenie stosunku pracy,
  • Reprezenrtacja pracodawcy w sporze z pracownikiem.